FLOW Group: Vi erkjenner viktigheten av å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid

Som en seriøs aktør innen teknisk infrastruktur for bedriftsmarkedet i Norge, tar FLOW Group sitt ansvar for bærekraft på alvor. Bærekraft handler ikke bare om miljømessige hensyn, men også om økonomi og samfunn. Derfor har vi implementert en helhetlig tilnærming som integrerer bærekraft i alle våre operasjoner og tjenester.

Publisert 7. feb. 2024

FNs Bærekraftsmål som veiviser

FLOW Group jobber for å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi erkjenner viktigheten av å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid, og selv om alle målene som er satt er utrolig viktige og vi har aktiviteter som berører flere av målene er våre tiltak i hovedsak rettet mot to prioriterte mål:

Bærekraftsmål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon: Vi tar grep for å minimere vårt fotavtrykk gjennom blant annet å tilby kunder varer fra seriøse leverandører av god kvalitet, fremme varer og tjenester som varer lenge, avfallssortering på arbeidsplassen og gjenbruk der det er mulig.

-I tillegg så tilbyr vi kundene våre vårt FLOW Signatur konsept og vedlikeholdsplaner for å forlenge varigheten på de tekniske anleggene vi leverer, forteller daglig leder i FLOW Group Norge Siv Merethe Berge Røsland.

Bærekraftsmål 13 - Stoppe klimaendringene: Våre initiativer for å redusere energiforbruk inkluderer bruk av EL-biler som arbeidsbiler, fremme netthandel og samkjøring, samt å redusere reiseaktivitet gjennom hyppig bruk av samhandlingsformer som Teams og bruk av kollektivtransport på forretningsreiser når de ikke kan unngås.

Skjermbilde-2023-11-17-084404_240207_094522.png#asset:11880


Dette sikrer ikke bare effektive og kvalitetssikrede kundeleveranser, men også at våre tjenester og operasjoner har minimal miljøpåvirkning.
Siv Merethe Berge Røsland

Sertifiserte standarder for kvalitet og miljø

Gjennom våre produkter og metoder, søker vi aktivt å redusere miljøbelastningen til et minimum. FLOW sin ambisjon er å bidra til et bærekraftig miljø.

Med det i bakhodet ble det tidlig lagt en strategi om at alle selskapene skal være ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifiserte. Av de få selskapene som ikke har gjort sertifiseringen per dagens dato så etterlever disse allikevel retningslinjene for ISO standardene. ISO sertifiseringen gjør at vi blir mer bevisst og at vi aktivt jobber med kontinuerlig forbedring både innenfor miljø og kvalitet.

-Dette sikrer ikke bare effektive og kvalitetssikrede kundeleveranser, men også at våre tjenester og operasjoner har minimal miljøpåvirkning, sier Siv Merethe. Vi har etablert rutiner for å tilby kundeløsninger med lavt ressursforbruk, minimalt avfall og redusert CO2-utslipp gjennom innovative tiltak som bruk av el-kjøretøy og prefabrikasjon.

-Dette er noe vi er stolte av og selskapene som er sertifiserte bruker ISO logoene på hjemmesiden og i sin markedsføring, forteller Berge Røsland videre, og fortsetter; -Vi må vise frem det gode arbeidet vi gjør, samtidig som det er viktig for oss at det er tyngde bak det vi gjør og sier. ISO sertifikatet er dokumentasjon på dette.

Her fra FLOW Meisingset VVS sin ISO revisjon for resertifisering av sertifikatene i 2023.

Partnerskap for bærekraft

I FLOW Group tror vi på kraften av samarbeid for å oppnå bærekraftige resultater. Gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge sikrer vi at emballasje vi bruker blir samlet inn og gjenvunnet til nye produkter. Vi jobber også tett med våre leverandører og samarbeidspartnere for å fremme ansvarlig innkjøpspraksis og sikre at våre verdikjeder er i tråd med våre etiske retningslinjer.

Gront-punkt-logo.jpg#asset:11877

Kundeorientert tilnærming

I alt vi gjør, setter vi kunden først. Vi tilbyr kostnadsledende og fremtidsrettede løsninger som er forankret i lokal kompetanse og kreativitet. Vårt målrettet arbeid mot kvalitet og service sikrer at våre kunder får mer enn de forventer. Hos FLOW Group får kundene våre trygghet gjennom hele prosessen, fra første kontakt til ferdig leveranse.

For å lykkes med dette er det også viktig å knytte til seg gode samarbeidspartnere som jobber for det samme som oss, derfor legger vi mye arbeid ned i å inngå avtaler med leverandører som er villige til å strekke seg lenger og spiller på lag med oss, slik at vi lykkes med å skape begeistring hos kundene våre.

Flere og flere damer inn i selskapene er kjekt å se.
Siv Merethe Berge Røsland

Menneskene er vår viktigste ressurs

Når vi snakker om bærekraft kommer vi ikke utenom S'en i ESG'en. Dyktige, engasjerte og pålitelige fagfolk gir gode opplevelser, topp kvalitet, trygghet for gjennomføringen og fornøyde kunder. Så skal vi også huske på at vi er både kollegaer og medarbeidere. I det ligger det at vi respekterer hver enkelt medarbeider sin personlighet, og avviser og slår ned på enhver form for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling.

-Det som også er utrolig kjekt å se er at vi får flere og flere damer inn i selskapene. Som lærlinger, montører og i lederposisjoner. Så selv om kjønnsbalansen fortsatt heller i retning av at vi er flest menn, så er vi på god vei til å jevne det mer og mer ut, forteller Siv Merethe.


Noen av de ansatte i FLOW-selskapene.

Veien videre

FLOW Group forplikter seg til å fortsette å være en ledestjerne innen teknisk leveranse og bærekraft. Vi vil fortsette å utfordre det etablerte, strekke oss lengre og samarbeide tettere med våre partnere for å oppnå en mer bærekraftig fremtid for alle.

-Vi er ikke best i klassen og det er fortsatt mye vi kan gjøre i bærekrafts arbeidet vårt, men vi er opptatt av å gjøre det vi kan og samtidig være troverdige i det vi gjør, avslutter Siv Merethe Berge Røsland.

Vår innsats for bærekraft er ikke bare et ansvar, det er en del av vår identitet og vår visjon for en bedre verden. Vi inviterer våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å bli med oss på denne spennende reisen mot en mer bærekraftig fremtid.


Daglig leder i FLOW Group Norge Siv Merethe Berge Røsland

Publisert
7. feb. 2024


Relaterte saker:

Endelig fikk Zivar drømmejobben!

Zivar Mahmoud kom til Norge med en drøm om å bli rørlegger. Han kom ikke inn på videregående skole, men nå har han sikret seg svennebrev og fast rørleggerjobb.
Les mer

T-RØR: Fra vannbåren varme til avansert bioenergi

T-RØR ble etablert i 2012 og en del av FLOW Group i 2019. Siden etableringen har T-RØR vært en spesialist på varmepumper. Den nyeste satsningen er bioenergi som varmekilde. Med et dedikert team på 23 ansatte og en omsetning på omtrent 35 millioner i 2023, har T-RØR etablert seg som en ledende leverandør av VVS-tjenester i regionene Innherred, Namdal, Fosen og Stjørdal.
Les mer

Lærlinger i FLOW Group

I FLOW Group har vi stort fokus på å jobbe med lærlinger. Dette for å styrke bransjen vår. Bransjen er avhengig av at vi har gode lærebedrifter slik at ungdommene som går blant annet rør- eller elektrofag faktisk får læreplass. Behovet for rørleggere, elektrikere, ventilasjonsmontører, kommer ikke til å bli mindre med årene, og dette ansvaret tar vi i FLOW Group på alvor.
Les mer

Mange fordeler med en serviceavtale for sprinkler, sanitær, varme- og kjølesystemer

Vi arbeider målrettet for å øke vår kapasitet til å utføre ett større volum av serviceavtaler og vi opplever at markedet i økende grad etterspør leverandører som leverer mer komplette tjenester innen vårt fag samt at vår tekniske VVS kompetanse er ettertraktet.
Les mer

- Nå er vi lønnsomme og på offensiven igjen

- I januar 2020 sto vi ved et veiskille og måtte ta noen drastiske, strategiske grep. Vi hadde pådratt oss økonomiske utfordringer, vi hadde utfordringer med gjennomføringen av flere store prosjekter, og vi hadde litt utfordringer med ansettelser i alle ledd i selskapet. Resultatet ble at vi dro ned aktiviteten ved å droppe nye, store prosjekter samtidig som vi økte satsingen på drift og vedlikehold. Det ble en svært vellykket kursendring for oss.
Les mer

Fra logistikkoperatør til voksenlærling til fagarbeider elektro

FLOW Elektro Midt-Norge AS har gleden av å gratulere vår nye elektriker Andreas Fiskvik med fagprøven. Andreas begynte sin yrkes karriere som lagermedarbeider, før han senere bestemte seg for å endre retning. Det er vi i FLOW svært fornøyd med.
Les mer

- Vi skal utgjøre en reell verdi for kunden

Frode Helmersen har svært allsidig yrkeserfaring. Den bruker han nå til å spisse og strukturere satsingen i drift- og vedlikeholdsavdelingen hos FLOW Trøndelag VVS, som har gitt svært gode resultater. – Det handler både om å gi kundene det de har behov for når de har behov for det, samt å legge til rette for at våre ansatte får lov til å jobbe på områder de trives med, sier han.
Les mer

Fra montør og bas, til prosjektleder på heltid!

FLOW Klima Trøndelag satser på utvikling av egne ansatte. Et godt eksempel på dette er Karl Barlaup. Karl begynte i FLOW som bas og har gradvis jobbet seg opp til å nå bli prosjektleder.
Les mer

De profesjonelle kundene krever at vi som leverandører er like profesjonelle som dem selv

- Det er utfordrende for en mellomstor bedrift alene å holde tritt med kravene som markedet stiller, og utfordringene vil fortsette å øke, mener daglig leder Mads Meisingset i FLOW Meisingset VVS.
Les mer

- Vi har gitt kundene en enklere og tryggere hverdag

For å møte kravene kundene har til profesjonalitet, måtte Greif Sæther, daglig leder i rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS AS, endre måten han tenkte og drev bedriften sin på. - For oss ble løsningen å sette kundefokus og profesjonalisering i system sammen med de andre partnerne i FLOW Group, sier han.
Les mer

FLOW Svartisen VVS: Vellykket prosjekt på NAF sitt nye bilverksted i Bodø

Rørleggerbedriften FLOW Svartisen VVS AS sin Bodø-avdeling ferdigstilte i august sitt første store oppdrag på NAF sitt nye bilverksted i Olav V gate i Bodø. - Nå søker vi flere rørleggere, gjerne kvinner, sier daglig leder og rørleggermester Stig Einar Mork.
Les mer

Energitiltak i offentlig regi

FLOW Meisingset VVS bistår Oslobygg KF med omfattende energioppgradering på mer enn 70 skoler i Oslo området. Prosjektet ble tildelt gjennom en anbudskonkurranse tidligere i høst og skal etter planen ferdigstilles ved utløpet av året.
Les mer

God belysning – en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø

Velg riktig belysning på arbeidsplassen – det vil gi en umiddelbar effekt på både arbeidsmiljø, økonomi og energibruk.
Les mer

Bygger profesjonelt nettverk for tekniske fag

- Det er stor etterspørsel etter bedrifter som kan ta hånd om byggeprosessen på tvers av fag fra start til slutt. Vi ser at de profesjonelle kundene ønsker å forholde seg til ett kontaktpunkt, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig hos rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS i Trondheim.
Les mer

Fleksibel arbeidsgiver sikret Ninja svennebrevet

Stig Mork hos FLOW Svartisen VVS AS på Halsa i Meløy trengte flere rørleggere, mens Ninja Ringøy Torrissen ønsket seg en variert og praktisk jobb, hvor hun også møtte mennesker. Høsten 2021 kunne hun feire at svennebrevet som rørlegger var i boks.
Les mer

FLOW Meisingset VVS AS satser på sprinklerkompetanse

Med bakgrunn i en beslutning om strategisk satsning på sprinklermarkedet kan FLOW Meisingset VVS i dag kalle seg en veletablert sprinkler entreprenør.
Les mer

Arbeidsuke hos FLOW Meisingset VVS

Denne uken har elever fra 9. trinn på Mølladammen ungdomsskole i Lommedalen hatt tre dagers utplassering i bedrift i forbindelse med arbeidsuka.
Les mer

Rehabilitering av svømmehall og garderobeanlegg

FLOW Meisingset VVS har nylig overlevert rørarbeidene i forbindelse med totalrehabilitering av basseng og garderobeanlegget til Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo.
Les mer

FLOW Meisingset VVS leverte rørarbeider på Nordberg Kirke

FLOW Meisingset VVS har levert varme og sanitærarbeider i forbindelse med totalrehabilitering av Nordberg Kirke i Oslo. FLOW Meisingset VVS har blant annet levert nytt energianlegg bestående 5 energibrønner og varmepumpe med over 40kw ytelse.
Les mer

FLOW Bredesen Elektro er operative i Arendal.

Mandag 2. august startet FLOW Bredesen Elektro opp i Arendal. Fra før er FLOW Group representert med to datterselskap i Arendal, FLOW Bredesen VVS og FLOW Bredesen Klima, og er nå komplett med alle de tre tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) i Agder-regionen, noe som bidrar til å skape et attraktivt og spennende faglig miljø for både kunder og medarbeidere.
Les mer

Rørlegging og snekring - det beste fra to fag

Rørleggermester og daglig leder Stig Einar Mork trenger flere rørleggere for at FLOW Svartisen VVS skal kunne vokse videre i Meløy og Salten. - Vi må tenke nytt, og har begynt å utdanne rørleggerne våre selv.
Les mer

Gjør energitiltak for fremtiden med T-RØR.

Vi har tatt turen til Sør - Inntrøndelag Høgskolelag også kalt SKOFO. Her finnes både fjell og fjord, og lurer du på hva et kulturlandskap er, bare se ut vinduet. Jorder og enger grenser til skog og sjø på alle kanter. De har internatkapasitet til 115 elever, og i snart 120 år har de satt sitt preg på bygda Skogn. Skolen består nå av til sammen 3 bygg.
Les mer

ISO-sertifiseringer ingen skrivebordsøvelse hos FLOW Trøndelag VVS

- Fornøyde kunder og lønnsomme prosjekter krever at vi har levende systemer som vi hele tiden forbedrer, sier daglig leder Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS AS. Nå er bedriften både resertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.
Les mer

Rens av gulvvarmerør: Nytt, viktig, lønnsomt

– Jeg ble overrasket over hvor mye smuss og avleiringer som hadde hopet seg opp i rørsystemet, forteller Astor Åsjord fra Engavågen i Meløy. FLOW Svartisen VVS tok oppdraget med rens av rørene og installering av energieffektiv varmepumpe.
Les mer

God driv i vårt 10. driftsår - men vi vil videre!

T-Rør AS i Levanger startet med et ønske om å drive egen bedrift, skape sin egen arbeidsplass og etter hvert utvikle og drive større. Nå i vårt 10. driftsår er vi fornøyd med utviklingen - Men vi vil videre!
Les mer

Flying start for ny elektroentreprenør i Trøndelag

Nils Godtfred Bjørnerud og Roger Tørset solgte seg inn som team da FLOW Group søkte etter leder til sin nye elektrosatsning i Trøndelag. - Vi hadde ikke gått i gang med å bygge opp en ny elektroentreprenør uten en solid aktør som FLOW Group i ryggen.
Les mer

Kreativt under koronaen hos FLOW Trøndelag VVS

I annerledesåret 2020 har FLOW Trøndelag VVS AS laget et nytt teknisk serviceprogram for kundene, lansert egen koronavask, miljøsertifisert seg etter ISO 14001 og resertifisert seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Den tverrfaglige satsningen på elektro og klima i Trøndelag kom også skikkelig på plass i år.
Les mer

Lamarkgården sparte over 60% strøm med varmepumpen

De 20 husstandene i Lamarkgården midt i Ørnes sentrum reduserte strømforbruket med over 60% etter at FLOW Svartisen VVS installerte en ny varmepumpeløsning i bygget. At besparelsen ble så stor overrasket Robert Ueland, styreleder i sameiet.
Les mer

Arne Morten har jobbet 40 år med 3 generasjoner Svensen

9. juni var det 40 år siden Arne Morten Strøm hadde sin første arbeidsdag hos rørleggerbedriften Ragnar Svensen AS i Stavanger. Gjennom 5 tiår i et marked som har endret seg mye, har han opplevd tre generasjonsskifter med farfar, far og nå sønn, Roar Svensen, som leder.
Les mer

- Det vi trengte for å møte markedet fant vi ikke i de tradisjonelle rørleggerkjedene

Daglig leder Daniel Vibstad i rørleggerbedriften Vibstad VVS kom til et punkt da han innså at tradisjonelle kjeder ikke kunne hjelpe med det som skulle til for å møte kravene kundene stiller. - Vi fant det vi lette etter i FLOW Group.
Les mer

Tok grep for å komme til forhandlingsbordet med de profesjonelle kundene

Joakim Arnesen (38), daglig leder i FLOW Meisingset VVS, har vært med på en spennende reise i et marked som har endret seg mye på kort tid. - Vi måtte snu måten vi tenker på for å nå frem til de større profesjonelle kundene. Da kom vi til forhandlingsbordet, forteller han.
Les mer